Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022» για το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ)

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print