Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΜΗΜΑ 8 (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print