Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΟ .

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
image_print