Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΚΕΦΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print