Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print