Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια βιολογικού – οργανικού εδαφοβελτιωτικού προϊόντος (μείγμα οργανικής ουσίας απορροφητικών πετρωμάτων και ωφέλιμων μικροοργανισμών)

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
image_print