Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTERA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017
image_print