Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTERRA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019
image_print