Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WATT + VOLT 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2022 ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023
image_print