Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WATT + VOLT 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
image_print