Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WATT + VOLT 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
image_print