Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΟΙ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,…) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
image_print