ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΟΙ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,…) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ