Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΠΑΓΚΟΙ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024
image_print