Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΣΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2019
image_print