Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΝΙΘ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
image_print