Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΝΙΘ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
image_print