Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρα-κτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017
image_print