Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρα-κτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016
image_print