Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρα-κτήρα του ΟΑΕΔ, ειδικότητας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ και ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print