Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Πρόσληψη έως οχτώ (8) μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Καρσανίδου Ε.).

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
image_print