1

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού (έως 2 μήνες) για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.