Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα ένταξης ευρωπαικών προγραμμάτων