Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Πρόσληψη υπαλλήλου μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020
image_print