Πρόσληψη υπαλλήλου μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.