Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στον Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, απόφαση προέδρου από 5/10/2020.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print