Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ΠΕ Κοινωνιολόγου, ενός ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός ΠΕ Οικονομολόγου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
image_print