Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα για την Λίπινα Όλγα της Μαρίας

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017
image_print