Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 1ΣΟΧ/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
image_print