Πρόσληψη προσωπικού Δίμηνης (2) απασχόλησης στην αποκομιδή απορριμμάτων λόγω κατεπείγουσας πρόσκαιρης ανάγκης (αποτροπή μετάδοσης του Κορονοϊού) .