Πρόσληψη προσωπικού Δίμηνης (2) απασχόλησης του κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας στην αποκομιδή απορριμμάτων λόγω κατεπείγουσας πρόσκαιρης ανάγκης (αποτροπή μετάδοσης του Κορονοϊού) – συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 90/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Τετάρτη, 8 Απρίλιος 2020
image_print