Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
image_print