Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022
image_print