Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print