Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
image_print