Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
image_print