Οικονομική Επιτροπή

Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης (4-μηνης) απασχόλησης λόγω άμεσης ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020
image_print