Οικονομική Επιτροπή

Προσωρινή Παραλαβή και Αντικατάσταση πρώτου παραδοτέου της Σύμβασης Παροχής Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» βάση του άρθρου 220 του Ν.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
image_print