1

Πρόταση της επιτροπής που ορίστηκε με την 113/2020 ΑΔΣ, για τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων για το έτος 2020