Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΘΗΜΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print