Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση ή μη της «Χάρτας των Δικαιωμάτων για τους Αστέγους» της ΚΕΔΕ

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print