Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 55.000€