1

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Πολιτιστικού Οργανισμού -Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.