Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ψήφιση πιστώσεων προνοιακών επιδομάτων ποσού 1.812.056,27 €.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011
image_print