Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Δράμας, οικ. έτους 2011