Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας και Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2019 και τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2018

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019
image_print