Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2020

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020
image_print