Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ” (αρ.63/2024 απόφαση-γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής)

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024
image_print