Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγχώνευση νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011
image_print