Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας